Seckamo, lepimo, vajamo i bojama šaramo

Preduslov da dete postane čovek sutra, jesu bezbrižno i srećno detinjstvo ispunjeno podrškom, smehom, igrom ,bojom, prostor i vreme u kome će dete slobodno da stvara i izražava svoje potrebe, u kome će biti podstaknuto da mašta, greši i uočava, da se druži i deli.