Program rada u PU “Mali istraživači” zasnovan je na novim osnovama programa “Godine uzlete”. Vaspitači i medicinske sestre vaspitači sa decom realizuju razne projekte koji prate dečija interesovanja. Nakon završenog projekta, roditelji dobijaju pisani izveštaj o tome kako je tekao projekat i fotografije koje su zabeležene u toku trajanja projekta. U okviru osnovnog programa deca vrtićkog uzrasta imaju jednom nedeljno grupne radionice sa logopedom i muzičkim saradnikom, kao i školicu engleskog jezika, dok deca starijeg jaslenog uzrasta imaju muzičku radionicu. U osnovnu cenu usluga uključen je i zdravstveni pregled od strane pedijatra koji dolazi u vrtić jednom u toku meseca.

Kontakt podaci:

PU Mali istraživači

 

Adresa:

Petra Kočića 16a, Zemun

Telefon:

069/ 2105 464

E mail:

info@maliistrazivaci.rs