Uputstvo za ostvarivanje prava na subvenciju

Pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi imaju:

roditelji koji su državljani Republike Srbije
roditelji dece prijavljene na teritoriji Grada Beograda
roditelji čije dete nije dobilo mesto u državnom vrtiću

Dokumentacija potrebna za upis

ZA DETE:

Odbijenica
Izvod iz matične knjige rođenih
Potvrda od pedijatra da dete može u kolektiv

ZA RODITELJA/PODNOSIOCA ZAHTEVA:

Državljanstvo
Očitana lična karta
Fotokopija kartice sa brojem tekućeg računa

Odluka o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno lice ili fizičko lice na teritoriji grada Beograda

(“Sl.list grada Beograda”,br.37/16 od 28.04.2016.g)

Kontakt podaci:

PU Mali istraživači

 

Adresa:

Petra Kočića 16a, Zemun

Telefon:

069/ 2105 464

E mail:

info@maliistrazivaci.rs