Četkice, tempere, keceljice, pesak, cveće, lišće, orasi, perlice, plastelin, glina, papir, pero, makaze, olovke i bojice nisu samo materijali koji se koriste u školi. To su naša sredstva za stvaranje najdragocenijih radova koji su plod dečije mašte. Sve što vidimo, možemo da pretvorimo u kreativni materijal.

U našem vrtiću ne postoje tačni i pogrešni odgovori, kao ni bolji ni lošiji radovi. Svako kreativno stvaralaštvo koje je plod dečijeg truda i mašte podjednako se ceni, a njihov rad neguje.