Privatni vrtic Novi Beograd, Zemun, Maliistrazivaci

JASLICE

Program nege i vaspitanja dece uzrasta od 12 meseci do 3 godine.
.

Programom je obuhvaćena kontinuirana nega, praćenje i podsticanje dečijeg razvoja od najranijeg uzrasta od strane profesionalnih medicinskih sestara-vaspitača i stručnih saradnika, usmeren tematski rad, uključenost u kognitivne, muzičke, kreativne i stvaralačke aktivnosti, svakodnevni boravak dece na svežem vazduhu, prostor pogodan za istraživanje, osamostaljivanje i priprema dece za prelazak u starije grupe, uz poseban osvrt na zdravu ishranu.
.
.
.
.
.
.
.
.

280e

Celodnevni boravak

260e

Za drugo i više dece

Privatni vrtic Novi Beograd, Zemun, Maliistrazivaci

VRTIĆ

Program podsticanja razvoja dece uzrasta od 3 godine do uključivanja u pripremni-predškolski program.

Programom je obuhvaćen usmeren rad i praćenje razvoja svakog pojedinačnog deteta u skladu sa njegovim osobenostima. Nastojimo da kroz muzičke i kreativne radionice, prilagođen prostor u kome deca borave, pružimo pogodno tlo za pravilan dečiji razvoj i ostvarivanje njihovih maksimalnih potencijala. Deca rastu uz potpunu podršku naših profesionalnih vaspitača i celog stručnog tima, pravilnu ishranu i osiguran svakodnevni boravak na svežem vazduhu. Osim vaspitno-obrazovnog programa koji sprovodi naš stručni tim, rad sa decom odvija se i kroz saradničke aktivnosti

280e

Celodnevni boravak

260e

Za drugo i više dece

Privatni vrtic Novi Beograd, Zemun, Maliistrazivaci

PRIPREMNI – PREDŠKOLSKI PROGRAM

Program podrazumeva usmereni rad sa decom uzrasta od 5,5 godina do polaska u školu.

Uz pravilnu ishranu, zdravstvenu zaštitu, boravak na svežem vazduhu i potpunu podršku i podsticaj naših vaspitača, dete se osamostaljuje i priprema za ostvarenje svih ciljeva i zadataka koji se u ovom uzrastu postavljaju. Sa detetom se radi na pripremi za usmeren rad u školi, intenzivnije su zastupljene aktivnosti pripreme šake i prstiju za pisanje, grafomotoričke aktivnosti, upoznavanje sa okolinom i osnovnim matematičkim pojmovima. Dete se uči preuzimanju odgovornosti, samostalnom obavljanju svakodnevnih, rutinskih zadataka uz socio-emocionalnu pripremu na nove promene.
Programom su obuhvaćene usmerene muzičke i kreativne aktivnosti koje realizuje naš stručni tim, kao i aktivnosti od strane saradnika

280e

Celodnevni boravak

260e

Za drugo i više dece