Privatni vrtic Novi Beograd, Zemun, MaliistrazivaciJASLICE

Program nege i vaspitanja dece uzrasta od 12 meseci do 3 godine
.

OSNOVNI PROGRAM JASLICE:

Rad po programu ,, Godine uzleta ”
Celodnevni boravak i nega (jutranja gimnastika, boravak napolju, dnevni odmor, slobodne igre i aktivnosti)
4 obroka (doručak, ručak i dve užine) *dodatna užina ako dete ostaje posle 17h
Individualni pristup detetu
Projektno učenje – kroz igru i istraživanje
Mesečni izveštaji, fotografije i uključivanje roditelja u projekte
Podsticanje razvoja govora i fine motorike
Pedijatar

Cena programa:

41.615 din / 39.850 din (za drugo i više dece)

Privatni vrtic Novi Beograd, Zemun, MaliistrazivaciVRTIĆ

Program podsticanja razvoja dece uzrasta od 3 godine do uključivanja u pripremni-predškolski program

OSNOVNI PROGRAM VRTIĆ:

Rad po programu ,, Godine uzleta ”
Celodnevni boravak (jutranja gimnastika, boravak napolju, dnevni odmor, slobodne igre i aktivnosti)
4 obroka (doručak, ručak i dve užine) *dodatna užina ako dete ostaje posle 17h
Individualni pristup detetu
Projektno učenje – kroz igru i istraživanje
Mesečni izveštaji, fotografije i uključivanje roditelja u projekte
Govorno jezičke radionice (aktivnosti sa saradnikom logopedom)
Engleski jezik (aktivnosti sa saradnikom za Engleski)
Muzički svet (aktivnosti sa saradnikom za muzičko)
Pedijatar

Cena programa:

41.615 din / 39.850 din (za drugo i više dece)

Privatni vrtic Novi Beograd, Zemun, MaliistrazivaciPRIPREMNI – PREDŠKOLSKI PROGRAM

Program podrazumeva usmereni rad sa decom uzrasta od 5,5 godina do polaska u školu

OSNOVNI PROGRAM VRTIĆ:

Rad po programu ,, Godine uzleta ”
Celodnevni boravak (jutranja gimnastika, boravak napolju, dnevni odmor, slobodne igre i aktivnosti)
4 obroka (doručak, ručak i dve užine) *dodatna užina ako dete ostaje posle 17h
Individualni pristup detetu
Projektno učenje – kroz igru i istraživanje
Mesečni izveštaji, fotografije i uključivanje roditelja u projekte
Govorno jezičke radionice (aktivnosti sa saradnikom logopedom)
Engleski jezik (aktivnosti sa saradnikom za Engleski)
Muzički svet (aktivnosti sa saradnikom za muzičko)
Pedijatar

Cena programa:

41.615 din / 39.850 din (za drugo i više dece)