Osim individualnog, uzrastu i osobenostima prilagođenog rada, grupni rad ima svoju vrednost. Prilikom zajedničkog stvaranja deca usvajaju socijalne norme, uče da dele, sarađuju, vežbaju fokus, strpljenje, razvijaju empatiju i brigu o drugome, uče o različitostima i ličnim karakteristikama, razvijaju maštu i kreativnost stvarajući u isto vreme velika dela koja se pamte!