Privatni vrtic Novi Beograd, Zemun, Maliistrazivaci

M. Sc. Marija Končar
Izvor PITAJTE DEFEKTOLOGA
pitajtedefektologa/dozivljajtelesnecelovitostiodnosnopoznavanjedelovatela/

Doživljaj telesne celovitosti – poznavanje delova tela

 

Dete preko pokreta upoznaje sebe, svoje telo i druge u odnosu na sebe. Dete putem pokreta upoznaje svet oko sebe i postaje svesno svog postojanja u svetu.

Doživljaj telesne celovitosti posmatra se postojanje pojma telesne šeme, koja se formira na osnovu iskustava koje dete stiče tokom odrastanja i putem informacija koje dobija iz tela. Sam pojam odnosno doživlja tela utiče na organizaciju ponašanja. Otkrivanje telesne celovitosti dešava se vršenjem pokreta.

Sam proces doživljaja svoje celovitosti i saznajnost o našem telu u velikom meri zavise od uticaja sredine. Razvoj doživljaja telesne celovitosti se odvija na isti način kao i svih drugih saznajnih funkcija, kontinuirano tokom određenih razvojnih faza, kako se dete razvija i raste tako se bogati iskustveno. Kognitivne faze razvoja – inteligencija, mišljenje i osećanje su u osnovi razvoja otkrivanja sopstvenog postojanja, ali sam doživljaj telesne celovitosti se odvija svojim tokom.

Kako se razvija doživljaj telesne celovitosti?

Osnova za doživljaj telesne celovitosti se usvaja tokom prvih sedam meseci života. Beba svoja prva saznanja samospoznaje vezuje za osećaje prijatnosti i neprijatnosti. Otkrivanje sebe kao celine tela i sebe kao načina postojanja (telesno/psihički), gradi se postepeno i istovremeno. Prva oblast draži koju dete spoznaje kao celinu je oblast usana i lica.

U prve tri godine života dete spontano kroz igru i pokrete spoznaje svoje delove tela. U drugoj godini dete prepoznaje oko pet delova svoga tela (obično su to delovi lica, nogu, ruku), od treće godine detetova spoznaja svog tela raste, pa na uzrastu od tri godine bi dete trebalo da poznaje oko 18 delova svog tela (videti tabelu ispod). Kako dete raste tako se bogati i njegov rečnik i širi se njegovo znanje o sopstvenom telu. Prema skali procene (Stevanović, Bojanin) dete uzrasta 13-14 godina bi trebalo da poznaje sve delove svog tela. Poslednji pojmovi koji se usvajaju jesu potiljak i stopalo.

Usvajanje lateralizovanosti (poznavanje leve i desne strane tela na sebi) traje do 6. godine života, dok se poznavanje lateralizovanosti na druge usvaja nakon 10. godine, samim tim zaključujemo da dete usvaja lateralizovanost prostora tek nakon usvojene lateralizovanosti tela.

Materijal za stimulaciju razvoja doživljaja telesne celovitosti možete preuzeti sa sledećeg linka.

Skala za procenu poznavanja delova tela, autora: Stevanović i Bojanin

M. Sc. Marija Končar
Izvor PITAJTE DEFEKTOLOGA
pitajtedefektologa/dozivljajtelesnecelovitostiodnosnopoznavanjedelovatela/