VODIČ KROZ ADAPTACIJU DECE I RODITELJA NA VRTIĆ/ JASLE

Dolaskom u kolektiv nastaju velike promene u životu deteta i cele porodice. Prilagođavanje novim uslovima života (odvajanje od roditelja, nove odrasle osobe, nova deca, novi prostor, drugačija hrana, drugačiji ritam dana…) dolazi do niza psihofizičkih reakcija koje nazivamo ADAPTACIJOM.

PRE PRVOG DANA

Posetite sa detetom vrtić.
Upoznajte se sa vaspitačima, prostorom i rasporedom dnevnih aktivnosti.
Pričajte o vrtiću uz osmeh i ističite pozitivne strane- druženje, igru, odrastanje…
Obavestite vaspitača o nekim važnim stvarima o detetu, značajnim za njegov boravak u vrtiću (navike, zdravstveno stanje, osobenosti…).
Obavite potrebne lekarske preglede.
Isplanirajte slobodno vreme neophodno za uspešno prevazilaženje perioda adaptacije.
Informišite se o pravima i obavezama roditelja i Ustanove.

PRVI DANI U VRTIĆU

Obezbedite dovoljno vremena i strpljenja.
Pođite u vrtić sa dobrim raspoloženjem i pozitivnim očekivanjima.
Dozvolite detetu da ponese omiljenu igračku.
Izbegavajte užurbanosti nestrpljivost, kao i dugo odvajanje. Situacija odvajanja od deteta uznemirava i roditelje (strah, nepoverenje, uznemirenost) što može uticati na tok adaptacije deteta.
Ne dajte lažna obećanja.
Budite blagi, smireni, ne odugovlačite trenutak odvajanja.
Poštujte raspored i organizaciju vrtića, jer će tako i Vašem detetu biti lakše da se uklopi u život kolektiva.

U prvim danima svakodnevno ćete razmenjivati informacije sa vaspitačima o ponašanju deteta kod kuće i u vrtiću. U slučaju da se jave izrazitije promene u ponašanju i reagovanju deteta uvek možete konsultovati psihologa vrtića.

Kako deca reaguju na prvo odvajanje?

Normalno je da dete odvajanje od roditelja doživljava kao neprijatnost i napuštanje i da na to burno reaguje.
Svako dete se različito adaptira na vrtić. Period prilagodjavanja može trajati više nedelja, pa i meseci. Normalne su promene raspoloženja, apetita, sna i zdravstvenog stanja.
Osetljivost deteta na odvajanje od roditelja je najveća na uzrastu do tri godine.
Dete će lakše proći kroz proces adaptacije kada i Vi sami prihvatite njegovo odvajanje od Vas.

Kontakt podaci:

PU Mali istraživači

 

Adresa:

Petra Kočića 16a, Zemun

Telefon:

069/ 2105 464

E mail:

[email protected]